1. Ik wil zonnepanelen op mijn dak plaatsen. Heb ik daarvoor een vergunning nodig?
Meestal kunt u zonnepanelen zonder omgevingsvergunning plaatsen. Toch zijn er regels en voorwaarden. Zonnepanelen mogen niet uitsteken over de dakrand. Ook moet u een zonnepaneel direct op het dakvlak plaatsen en moet de hellingshoek van het zonnepaneel gelijk zijn aan die van het dak. Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig.

Let op! Woont u in een monument, of ligt uw woning in een beschermd stadsgezicht? Dan gelden er extra voorwaarden. Ook kan het zijn dat er een subsidie zonnepanelen is, waar je gebruik van kunt maken. Ook hier zijn bepaalde voorwaarden voor.

2. Ik wil zonnepanelen op mijn dak plaatsen. Ik woon in een monument. Heb ik daarvoor een vergunning nodig?
Meestal kunt u zonnepanelen zonder omgevingsvergunning plaatsen. Toch zijn er regels en voorwaarden. Zonnepanelen mogen niet uitsteken over de dakrand. Ook moet u een zonnepaneel direct op het dakvlak plaatsen en moet de hellingshoek van het zonnepaneel gelijk zijn aan die van het dak.

Als u woont in een monument of in een pand in beschermd stadsgezicht, moet u ook op het volgende letten:

  • Bij panden in een beschermd stadsgezicht hebt u geen omgevingsvergunning nodig als u het zonnepaneel plaatst op het achterdak waarvan het dakvlak niet naar de openbare weg gericht is.
  • Bij monumenten hebt u geen omgevingsvergunning nodig als u de zonnepanelen plaatst op een deel van het pand dat geen monumentale waarde heeft (meestal een aanbouw).
  • Voor monumenten die in een beschermd stadsgezicht liggen gelden beide voorwaarden. U hebt dus geen omgevingsvergunning nodig als u het zonnepaneel plaatst op het achterdak waarvan het dakvlak niet naar de openbare weg gericht is, en dan op een deel van het pand dat geen monumentale waarde heeft.

Voldoet u niet aan 1 of meer van deze voorwaarden? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. Voor monumenten moet u ook de activiteit ‘wijzigen van een beschermd monument’ bij de gemeente aanvragen.

3. Wat zijn interessante energiebesparende maatregelen voor mijn woning?
Door het aanbrengen van goede isolatie, dubbel glas of het aanschaffen van een zuinige CV-ketel kunt u flink besparen op uw energieverbruik. Ook kunt u energie besparen door zelf op een duurzame manier energie op te wekken. Welke energiebesparende maatregelen interessant zijn voor u hangt af van het soort woning dat u heeft. Deze vragenlijst leidt u stap voor stap naar de juiste oplossing.

4. Hoe kan ik als woningeigenaar (snel) besparen op mijn energierekening?
Door een aantal eenvoudige maatregelen te nemen, kunt u honderden euro’s besparen op uw energierekening.

5. Voor welke energiesubsidies of energieleningen kom ik als woningeigenaar in aanmerking?
Wanneer u uw eigen woning wilt isoleren of andere energiebesparende maatregelen wilt nemen, kunt u gebruikmaken van een duurzaamheidpremie of een duurzaamheidlening.

Duurzaamheidpremie
Heeft u een woning die langer dan een jaar geleden is opgeleverd? Dan kunt u een duurzaamheidpremie van € 300 tot € 600 aanvragen voor:

  • dakisolatie;
  • vloerisolatie;
  • gevel- of spouwmuurisolatie;
  • isolatieglas.

Als u samen met uw buren ten minste twee isolatiemaatregelen per woning neemt, kon u ook nog een burenpremie van € 300 aanvragen. Hier vindt u informatie over het aanvragen van de duurzaamheidpremie Overijssel.

Duurzaamheidlening
Wilt u uw huis isoleren of energie opwekken uit zon, bodem of hout? Bepaal dan of u in aanmerking komt voor de duurzaamheidlening Overijssel. Deze lening biedt u een rentetarief dat lager is dan de geldende marktrente. Op die manier kunt u voordelig genieten van een blijvend lage energierekening.

Energiesubsidiewijzer
Via de Energiesubsidiewijzer kunt u direct zien of u voor andere subsidies en leningen in aanmerking komt.

6. Wat zijn interessante energiebesparende maatregelen voor mijn bedrijf?
Voor bedrijfspanden geldt hetzelfde als voor woningen: met goede isolatie, dubbel glas of een zuinige CV-ketel bespaart u fors op uw energieverbruik. Welke energiebesparende maatregelen voor u als ondernemer interessant zijn, hangt af van het soort bedrijfspand dat u heeft. Er zijn 4 soorten zonnepanelen te koop, bekijk ze hier: zonne-energiegids.nl

U kunt als MKB-ondernemer uit Deventer deelnemen aan energiebesparende initiatieven van MKB Deventer. In het kader van het project ‘Nieuwe energie in bedrijf’ kunt u een energiescan aanvragen. Een onafhankelijk adviseur brengt uw energieverbruik in kaart en geeft advies hoe dat verbruik terug te dringen. Wanneer u een van deze maatregelen uitvoert, kunt u in aanmerking komen voor een subsidie.

Overigens komen niet alleen MKB-ondernemers in aanmerking voor de energiescan. Ook verenigingen, stichtingen en kerken kunnen gebruikmaken van zowel de scan als de subsidie.

7. Hoe kan ik als ondernemer (snel) besparen op mijn energierekening?
Door een aantal eenvoudige maatregelen te nemen, kunt u honderden euro’s besparen op uw energierekening.

8. Voor welke energiesubsidies of energieleningen kom ik als ondernemer in aanmerking?
Om het opwekken van Nieuwe Energie en het besparen van energie te stimuleren heeft de provincie Overijssel leningen (tot € 100.000) en subsidieregelingen (bijvoorbeeld de ‘Geld terug actie’ tot € 2.500 euro) in het leven geroepen.

Wanneer u als ondernemer investeert in energiebesparende technieken of duurzame energie, dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de Energie Investeringsaftrek (EIA). Kijk of u in aanmerking komt voor deze landelijke regeling en dien uw aanvraag in.

9. Waar kan ik terecht voor energieadvies voor mijn bedrijf?
Via Meer Met Minder Energie vindt u bedrijven bij u in de buurt die zijn gespecialiseerd in energiebesparing en die voldoen aan de BRL-richtlijn. Indien gewenst begeleiden zij het energiebesparingstraject van begin tot eind. Na een Maatwerkadvies Energiebesparing weten zij direct wat uw woning nodig heeft. Daarbij adviseren zij u over subsidies en financiering en coördineren zij eventueel voor u de uitvoering van de maatregelen.

Daarnaast kunt u als MKB-ondernemer gebruikmaken van de energiescan om zo energieadvies in te winnen.

9. Wat zijn interessante websites op het gebied van energiebesparing?
Interessante websites op het gebied van energiebesparing zijn:

www.verbeterjehuis.nl
www.energiesprong.nl
www.milieucentraal.nl
www.energiesubsidiewijzer.nl
www.energiescanoverijssel.nl
www.overijssel.nl/thema’s/economie/
www.rvo.nl

10. Is energiebesparing interessant voor mijn stichting, vereniging of kerk?
Stichtingen op het gebied van cultuur, sport en welzijnswerk en kerken kunnen teruggave van energiebelasting aanvragen. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de Belastingdienst.